ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ตาสำเร็จรูป

ทั้งหมด 2 ข้อมูลที่พบ

... อย่างไรก็ตาม ผู้ถักยังอาจใช้วัสดุสำเร็จรูปในการตกแต่งหน้าตุ๊กตาโครเชต์แทนการปักก็ได้ เช่น ตาสำเร็จรูป จมูกสำเร็จรูป เป็นต้น 4. เข็มเย็บ (Sewing Needle) เป็นเข็มที่ใช้ในการเย็บประกอบตุ๊กตา หรือใช้ในการปักหน้าตุ๊กตาถัก ...
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานถักตุ๊กตาโครเชต์ ตอนจบ 6. ตา (Eyes) ตาสำเร็จรูปมีหลายรูปแบบ และขนาดแตกต่างกัน เช่น ตาเสียบชนิดที่มีแป้นล๊อกด้านหลัง และแบบไม่มีแป้นล๊อกด้านหลัง (มีจำหน่ายที่สำเพ็ง หรือหาซื้อตามเว็บไซต์) ...